Iskoristite besplatne minute za telefoniranje sa inostranstvom
Pored brzog pristupa Internetu, svakog meseca ćete dobiti do 20 minuta besplatnog telefoniranja......više
EUnetADSL kada ste na odmoru
Za period kada zbog odsustva ili odlaska na odmor u toku meseca ne koristite EUnetADSL servis, omogućili smo vam povlašćene uslove za "parkiranje" ... ...više
Prestaje sa radom servis PAYbySMS
Poštovani korisnici, obaveštavamo Vas da od 15.07.2016. prestaje sa radom servis PAYbySMS...više