image

Najčešće postavljana pitanja za akciju

1. Ko može učestvovati u akciji "Preporučite ADSL prijatelju"?
U akciji mogu da učestvuju svi personalni korisnici ADSL servisa koji žele sebi da obezbede ADSL za 1.00 dinar na mesečnom nivou. Pravo na nagradu stičete u trenutku realizacije ADSL usluge za Vašeg prijatelja

2. Ako nisam vaš korisnik, kako mogu da se uključim u akciju?
Da biste se uključili u akciju, a niste naš korisnik, potrebno je da se prijavite za ADSL servis, a odmah nakon realizacije istog moći ćete da se priključite akciji. Prijavu za Vaš ADSL servis možete izvršiti ovde.

3. Ko popunjava on line formular – ja, kao učesnik u akciji, ili prijatelj kome preporučujem servis?
On line prijavu po pravilu popunjavate Vi, pri tom upisujete lične podatke svog prijatelja koji se po Vašoj preporuci odlučio za ADSL servis, a kako bi imali evidenciju o tome koga ste prijavili potrebno je da u formularu, odaberete opciju "Preporučite ADSL prijatelju" i ulogujete se sa Vašim ADSL korisničkim imenom i lozinkom.

4. Da li pravo na besplatan Internet stičem od trenutka potpisivanja ugovora na minimum 12 meseci ili po izvršenoj realizaciji ADSL servisa za prijatelja?
Potpisivanje Ugovora na minimum 12 meseci je jedan od preduslova za realizaciju ADSL servisa. Pravo na besplatan Internet stičete po izvršenoj realizaciji ADSL servisa za prijatelja.

5. Šta je potrebno da bi se izvršila realizacija ADSL servisa za prijatelja?
Da bi se izvršila realizacija ADSL servisa, potrebno je da na telefonskom broju prijatelja postoje tehničke mogućnosti za realizaciju ADSL porta. To znači:

 • da telefonska centrala kojoj prijatelj pripada ima tehničke mogućnosti za realizaciju ADSL portova
 • da na toj centrali postoje slobodni ADSL portovi
 • da prijatelj ima "čistu" telefonsku liniju (da nije dvojnička linija ili da nema instaliran pcm na liniji)

Ukoliko postoje tehničke mogućnosti za realizaciju ADSL porta za prijatelja, kontaktiraćemo Vašeg prijatelja da nam potvrdi zainteresovanost za korišćenje ADSL servisa. Nakon dobijene potvrde, vrlo brzo će biti izvršena i realizacija servisa za Vašeg prijatelja.

6. Da li ću imati pravo na Internet za 1.00 dinar, ukoliko prijatelj koga sam prijavio u toku akcije, stekne tehničke preduslove za realizaciju ADSL servisa tek po završetku akcije?
Da, imaćete pravo na Internet za 1.00 dinar. Bitno je da prijavite prijatelja tokom trajanja akcije, iako će možda, zbog nepostojanja tehničkih mogućnosti, realizacija servisa biti izvršena nekoliko meseci po završetku akcije.

7. Da li postoji limit u količini Interneta za 1.00 dinar koji mogu sebi da obezbedim?
Ne postoji limit  – on je vezan za broj novih, realizovanih ADSL korisnika za koje popunite on line formular.

8. Da li je potrebno da popunjavamADSL ugovor za prijatelja i kome treba da ga dostavim?
Ne! Slanjem on line formulara, pokrećete postupak realizacije usluge, a Vaš prijatelj će prilikom preuzimanja opreme potpisati ugovor. Pored toga, pre realizacije ADSL servisa za Vašeg prijatelja, tražićemo njegovu saglasnost za korišćenje servisa i objasniti poceduru.

9. Nisamvaš  korisnik a želim da se uključim u akciju. Da bih lakše mogao da preporučim ADSL prijatelju, da li možete ukratko da mi objasnite osnovne karakteristike i prednosti ovog internet servisa?
ADSL servis korisniku omogućava stalan pristup internetu daleko većim brzinama od klasične modemske veze, bez zauzeća telefonske linije brzine do 20 Mbps.

Izdvojićemo značajnije prednosti servisa:

 • Uvođenje i realizacija servisa je jednostavna, brza i besplatna;
 • Svim korisnicima u okviru servisa besplatno dajemo na korišćenje kvalitetnu ADSL opremu;
 • Svim korisnicima poklanjamo svakog meseca do 20 minuta Phone servisa za jeftine telefonske razgovore sa inostranstvom
 • Velika brzina preuzimanja podataka sa Interneta;
 • Odmah po uključenju računara ste na Internetu, 24 sata dnevno;
 • Imate mogućnost istovremenog pristupa Internetu i slobodne telefonske linije za razgovor;
 • Ostvarićete uštedu na telefonskim računima jer dok ste na Internetu ne tarifiraju se telefonski impulsi;
 • Na korisničkom portalu https://my.eunet.rs/adsl imate mogućnost da samostalno kontrolišete i upravljate ADSL nalogom. Možete na primer, da menjate paket, tarifni model i karakteristike servisa u toku dana, da povećate upload brzinu, servisu dodelite ekstra prioritete nekoj od Internet aktivnosti (VoIP, VPN, Gaming), dodelite fiksnu IP adresu i tako dalje;
 • Statistika ADSL-a - za grafički prikaz potrošnje. Na raspolaganju su dnevni, nedeljni i mesečni dijagrami;
 • Mogućnost "parkiranja" ADSL servisa – u periodu kada ne koristite Internet možete ostvariti pravo na povlašćenu cenu;
 • Zaštita računara od virusa i neželjene pošte;
 • Tehnička podrška 24 sata, 365 dana u godini;
 • Najbolji odnos KVALITET / CENA! 20 godina poslovanja (najduži staž u Srbiji) dovoljno govori o Kvalitetu naših servisa i usluga. Cenovnik možete pogledati ovde.

 

© 2017 YUnet International d.o.o.. All rights reserved.