image

Šema servisa

Korišćenje analognog telefonskog aparata za telefoniranje preko Interneta

Varijanta 1

shema-servisa-01

Ovaj ATA uređaj (Analogni Telefonski Adapter) omogućava korišćenje analognog telefonskog aparata za telefoniranje preko Interneta.

Sama konekcija i sva potrebna podešavanja se vrše na ATA uređaju. Telefonski aparat se priključuje na FXS port (port za analogni telefonski aparat) na ATA uređaju. ATA uređaj se preko LAN porta povezuje na switch, koji je dalje povezan sa ADSL ruterom.

Varijanta 2

shema-servisa-02

Analogni telefonski aparat sa jednim LAN portom, jednim portom za priključak analognog telefonskog aparata i portom za povezivanje PSTN linije istovremeno omogućava i pozive preko Interneta i pozive ka fiksnoj mreži. Analogni telefonski adapter (ATA) povezuje telefonski aparat, PSTN liniju i switch preko LAN porta. Switch je povezan sa ADSL ruterom čime je omogućeno korišćenje Phone servisa.

 

Korišćenje IP telefonskog aparata za telefoniranje preko Interneta

Varijanta 1

shema-servisa-03

IP telefonski aparat omogućava korišćenje Phone servisa direktnim biranjem broja preko aparata. IP telefonski aparat se povezuje direktno na swith (kao i PC).

Varijanta 2

shema-servisa-04

Ovaj IP telefonski aparat omogućava istovremne pozive ka fiksnoj mreži i pozive preko Interneta. Na ovaj telefonski aparat direktno se povezuju switch i fiksna linija.

© 2017 YUnet International d.o.o.. All rights reserved.