ADSL

Na ovoj strani se možete upoznati sa podešavanjima za ADSL konekciju, kako da povežete ADSL uređaj sa vašim računarom.

 

 

© 2017 YUnet. All rights reserved.