image

Panda Security

AKCIJA: 20 godina iskustva 20% popusta

Poručite odmah Panda Security licence i ostvarite popust 20%!


Panda Security za mala i srednja preduzeća je sigurno i jednostavno rešenje za PC, laptopove i servere koje omogućava kompanijama da više ne misle o antivirusu. Ono garantuje maksimalnu, hands-free i neprekidnu zaštitu u realnom vremenu protiv svih tipova malvera i mrežnih napada, uz optimizaciju troškova i produktivnosti. Izmeštanje alata za menadžment u cloud, pruža mogućnost za gotovo trenutnu implementaciju i potpuno trasparentno ažuriranje, dok Web konzola omogućava izuzetno jednostavno upravljanje, sa bilo kog mesta u bilo koje vreme.

Collective Intelligence je platforma Panda Security-a koja je visoko prilagodljiva i automatizuje sakupljanje, klasifikaciju i detekciju malvera. Znanje koje se generiše kroz nju se prenosi na rešenja koja nudi Panda u realnom vremenu, drastično uvećavajući efikasnost zaštite, a istovremeno smanjujući upotrebu resursa lokalnih računara.

Snažna zaštita

 • Proaktivna anti-malver zaštita bazirana na Collective Intelligence za krajnje tačke, koja detektuje i eliminiše viruse, crve, trojance, spyware, keyloggers, rootkits, bots i phishing
 • Lični firewall kojim se može upravljati centralno ili lokalno
 • Alati za reviziju korporativnih mreža po pitanju malvera i ranjivosti
 • Automatsko i transparentno ažuriranje koje omogućava momentalnu zaštitu sa najnovijim tehnologijama i protiv najnovih pretnji.

Minimalni troškovi

 • Nema početnih investicija ili hardverskog i softverskog održavanja, a troškovi su krajnje predvidljivi
 • Nema potrebe za specijalizovanim resursima koji će biti posvećeni samo zaštiti
 • Ne postoje troškovi za unapređenje platforme jer je i to u potpunosti automatizovano

Minimalna upotreba resursa

 • Proaktivna tehnologija, zajedno sa Collective Intelligence minimizuje upotrebu resursa
 • Tehnologija za ažuriranje koja je optimizovana i automatizovana garantuje minimalnu upotrebu propusnog opsega Interneta. Radne stanice se ažuriraju sa najbližeg kompjutera

Lak za upotrebu, lak za održavanje

 • Startup je gotovo trenutan, što omogućava kompanijama da uspostave maksimalnu zaštitu u roku od par minuta.
 • Instalacija može biti aktivirana daljinski, uz upotrebu nekoliko mehanizama za implementaciju, uključujući i e-mail sa URL adresom ili preko MSI instalacionog alata
 • Održavanje infrastrukture i ažuriranje je direktna briga Panda Security-a
 • Upravljanje zaštitom se obavlja centralno, sa bilo koje tačke, kroz web konzolu koja je dostupna 24/7

Kontrola

 • Profile-based sigurnosne polise
 • Role-based delegiranje upravljanja (complete control, administrator ili samo monitoring)
 • Centralizovano nadgledanje sigurnosnih statusa svih krajnjih tačaka, uključujući i laptopove i radne stanice u udaljenim kancelarijama.
 • On-demand i zakazana skeniranja; pregled rezultata u realnom vremenu.
 • Personalizovan status, detekcija i operativni izveštaj za čitavu mrežu

Regulatorna usklađenost & Green IT

 • Centralizovano upravljanje zaštitom, izveštaji, profile-based sigurnosne polise, role-based administracija i periodične revizije pomažu usklađenosti sa: SOX, PCI, HIPAA
 • Smanjena upotreba energije usled nepostojanja posebnih servera. Smanjeno procesiranje na mail serveru, kao i smanjena upotreba propusnog opsega i resursa lokalnih računara.
 • Smanjeni uticaj na životnu okolinu usled smanjene potrošnje energije (CO2 emissions)
 • Unapredjenje korporativnog imidža – odgovornost za životnu sredinu

 

Ukoliko želite da saznate više o ovom proizvodu predlažemo da popunite tehnički formular kako bismo vas kontaktirali.

Za detaljna pitanja vezana za Panda Security servis kontaktirajte službu prodaje na br.tel. 011 330 5687.

© 2017 YUnet International d.o.o.. All rights reserved.