image

Prednosti

Napredni ADSL servis – VPN MPLS

  • Najviši stepen zaštite podataka bez dodatne opreme
  • Bez agregacije – maksimalno iskorišćenje brzine ADSL linka
  • Mogućnost potpunog izmeštanja saobraćaja sa Ineterneta
  • Korišćenje privatnih IP adresa i dinamičko rutiranje
  • Potpuna fleksibilnost linka bez obzira na tip aplikacije
  • Automatsko prijavljivanje novih lokacija
  • Automatska promena parametara mrežne opreme na svim lokacijama - lako održavanje
  • Kompatibilnost sa drugim sistemima prenosa
  • Mogućnost deljenja linka na Data/MPLS i Internet saobraćaj
  • Najniža cena za najviši stepen kvaliteta i sigurnosti
mpls-shema

© 2017 YUnet International d.o.o.. All rights reserved.